MAJKEN CHRISTIANSEN KVARTETT MED ELLEN BREKKEN - GLASSHUSET, OSLO KONSERTHUS