MAGNOLIA JAZZBAND - VALSTADS KYRKA, SKARA, SVERIGE