Konsertproduksjon FOR BARN OG UNGE

DU OG JEG OG VI 2-3-4 på turné for Den Kulturelle Skolesekken i Akershus.

DU OG JEG OG VI 2-3-4 på turné for Den Kulturelle Skolesekken i Akershus.

Fra 2004 til 2016 jobbet jeg som konsertprodusent for Rikskonsertene. De største produksjonene jeg var musikalsk ansvarlig for var SAMBADROME og SLOTTET I SANDEN, begge i Den Norske Opera, og RIKSULTIMA, en samtidsmusikkfestival i Haugesund. Etter at Rikskonsertene ble Kulturtanken, arbeidet jeg deltid for Den Kulturelle Skolesekken i Akershus, har gjort flere oppdrag for DKS Bærum, og kan idag leies inn som frilanser.

Mange skolekonsertbesøk og deltakelse i Rikskonsertenes programråd har gitt meg verdifull erfaring. Trening i tverrkunstnerisk virksomhet, og hyppig samarbeid med ikke-norske musikere, har også vært spennende.

Min rolle er å være "elevenes representant", dvs. å få det som er bra til å bli enda bedre tilpasset målgruppen. Jeg har coachet mange utøvere og assistert dem med å få ideene deres frem, ryddet i settliste, snakk og scenebilde. I min instruksjon ser jeg særlig etter formidling, tydelighet, variasjon, interaksjon, balanse og flyt.

Konsertvirksomheten på skolene er for tiden i endring mange steder. Som innleid frilanser kan jeg komme opp med nye konsepter eller jeg kan spisse andres. Jeg leder øvelser, tilpasser tekniske løsninger, ordner informasjonsmateriell og får produksjonen ut på veien. Jeg kan også bearbeide allerede eksisterende skoleproduksjoner til åpne familiekonserter.

* Pris: Honorar basert på gjeldende dagsatser i Den Kulturelle Skolesekken.

Noen skoleproduksjoner jeg har tilrettelagt for Rikskonsertene:

KLANGBEIN er en av Norges mest spilte skoleforestillinger, der vennene Ole Jørn Myklebust og Morten Barrikmo kommuniserer uten å snakke.

BLUES FOR BARNA, med bl.a. Erik Harstad og Henrik Maarud, gir en humørfylt og aktiviserende innføring i sjangeren.

RYTMER FRA VERDENSROMMET er tusenkunstner Peter Badens audiovisuelle romreise for barn.

ALBATROSH & ANDREAS er jazz pluss visuell kunst, med Eyolf Dahle, André Roligheten og Andreas Paleologos.

HEMSING-SØSTRENE, med Ragnhild og Eldbjørg Hemsing, forteller bl.a. historien om det å bli god på et instrument.

Alle videoer viser produksjoner laget og sendt på turné av Rikskonsertene.