Trommer OG Teamwork.
Spiller du andre gode?

TorsteinEllingsen fotoLarsOpstad.jpg

Foredraget til Torstein Ellingsen handler om musikalsk ledelse og team som swinger.
* Hvordan arbeider et band?
* Hvordan spiller musikerne hverandre gode på scenen?
* Hvorfor går noen band raskt i oppløsning, mens andre holder på i årevis?
* Hva er din rolle i teamet?
* Lytter du til dine medarbeidere?

TROMMER OG TEAMWORK er en jobbhappening, der deltakerne involveres rytmisk og opplever å være med på noe felles. Om du er kvart-, halv- eller helmusikalsk betyr lite.

Trommer og teamwork ill.jpg

Torstein har årelang erfaring både som leder av og vanlig medlem av ulike band. Han har jobbet som konsertprodusent og har coachet hundrevis av musikere. Torstein har dessuten master i statsvitenskap og befalsskole og evner å diskutere problemstillinger rundt forutsetningene for godt og varig teamwork. Med seg på foredraget har han sitt trommesett, spiller litt, kjører en kort quiz og setter igang forsamlingen med enkle rytmiske øvelser, der lytting og samspill står sentralt.

 Bandet U2 har hatt samme besetning siden 1976, og omtales i foredraget  Trommer og Teamwork. Spiller du andre gode?

Bandet U2 har hatt samme besetning siden 1976, og omtales i foredraget Trommer og Teamwork. Spiller du andre gode?

- Gjennom historier, musikk og aktivisering av publikum, får Torstein synliggjort betydningen av godt samarbeid og god kommunikasjon. Han viser i praksis hvordan gjensidig respekt, forståelse av ulike roller og musikalsk samspill på jobben bidrar til fruktbart samarbeid og gode resultater. Dessuten er trommer kult!
(Jon Fredrik Alfsen, Impaktor)

- Takk for et spennende og rytmisk innslag!
(Halvor Erikstad, personalsjef i Norsk Pasientskadeerstatning)

Referanser:
Jon Fredrik Alfsen, www.impaktor.no
Patrick Glavin, www.patrickglavin.no
Rune Semundseth, www.businessmastering.no

* Tidsramme: 45-60 min.
* Pris: Moderat/etter avtale