trompet i kirken

Jeg spiller trompet i bryllup. Gjerne inn- og/eller utmarsj og eventuelt et solostykke under seremonien. Trompet og orgelbrus fra galleriet gir en majestetisk ramme og setter en ekstra spiss på vielsen.

Jeg spiller også i bisettelser/begravelser; klassiske melodier, hymner eller tradisjonell jazz som forbindes med den som har gått bort, og som kanskje kan bidra litt til å lindre sorgen og savnet. Trompeten gir også en god støtte til salmene.

Hvis dere er usikre på hva slags musikk som passer best, så kan jeg hjelpe med å foreslå repertoar. Jeg kjenner dessuten flere profesjonelle vokalister og andre musikere som har lang erfaring med å opptre i kirken.

* Pris: Moderat/etter avtale

Her er noen korte musikkeksempler, innspilt med organist Wollert Krohn-Hansen i Ullensaker kirke, 30. mai 2018:

Bryllup:


Bisettelse:

Foto: Lars Opstad